Nhân dịp 8/3, Lẩu Ốc Pro tổ chức chương trình ” Gia đình yêu thương”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/3 đến 20/3/2013

Ghi chú: không áp dụng song song với các chương trình khuyến mãi khác.

Nguồn: Lẩu Ốc Pro